Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Tiêu đề: Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG năm 2017 Quy chế hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Số hiệu: 345/QĐ-UBATGTQG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 07/09/2017 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG năm 2017 Quy chế hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban, Chánh Văn phòng Ủy ban, Trưởng ban An toàn giao ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
 • Chương I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban
 • Điều 3. Cơ quan thường trực của Ủy ban
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN
 • Điều 4. Chế độ làm việc của Ủy ban
 • Điều 5. Hoạt động trong kỳ họp của Ủy ban
 • Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban
 • Điều 7. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 8. Trách nhiệm Phó Chủ tịch - Thứ trưởng Bộ Công an
 • Điều 9. Trách nhiệm của phó Chủ tịch chuyên trách
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban
 • Điều 11. Kinh phí hoạt động
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN
 • Điều 12. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban
 • Điều 13. Chỉ đạo điều hành các hoạt động phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 • Điều 14. Công tác kiểm tra, đôn đốc về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
 • Điều 15. Tổ chức phiên họp thường kỳ, đột xuất, hội nghị, hội thảo của Ủy ban
 • Điều 16. Tổ chức phiên họp giao ban công tác thường kỳ, đột xuất của Ủy ban
 • Điều 17. Thông tin, báo cáo
 • Điều 18. Công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 19. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban với Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 20. Hợp tác quốc tế
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG để xử lý:

Tin tức về Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 345/QĐ-UBATGTQG

Đang cập nhật