Nghị định 120/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 120/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 120/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính ...
  • Điều 3. Bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân tại các và các phụ lục kèm theo ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính ...
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 120/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 120/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 120/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật