Thông tư 89/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 89/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 89/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 23/08/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2017/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ
 • Điều 3. Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không thông qua đấu giá
 • Điều 4. Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thuê đất thông qua đấu giá
 • Điều 5. Xác định, thu nộp tiền thuê đất có mặt nước
 • Điều 6. Xác định tiền thuê mặt nước
 • Điều 7. Tổ chức quản lý, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải ...
 • Điều 8. Nguyên tắc áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 9. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số trường hợp
 • Mục 2. THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
 • Điều 10. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 11. Tổ chức quản lý, thu nộp, miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 89/2017/TT-BTC để xử lý: