Quyết định 2312/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2312/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017–2020 Số hiệu: 2312/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thị Hồng Ánh Ngày ban hành: 29/08/2017 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017–2020

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG LẠC HẬU ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò ...
 • 1. Mục đích, yêu cầu:
 • 2. Kế hoạch thực hiện:
 • 3. Giải pháp thực hiện:
 • 4. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, thành ...
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CHẤM DỨT SẢN XUẤT HOẶC CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG ĐẾN ...
 • A. Các cơ sở theo kế hoạch dừng sản xuất vào cuối năm 2018
 • B. Cơ sở vẫn duy trì sản xuất đến 01 tháng 01 năm 2020, sau thời điểm này phải thực hiện thẩm định giải ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2312/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2312/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2312/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2312/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2312/QĐ-UBND

Đang cập nhật