Thông tư 241/2017/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 241/2017/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 241/2017/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch Ngày ban hành: 29/09/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN CHỌN, TUYỂN DỤNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 5. Thẩm quyền tuyển chọn, tuyển dụng
 • Chương II TUYỂN CHỌN QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
 • Điều 6. Đối tượng tuyển chọn
 • Điều 7. Điều kiện tuyển chọn
 • Điều 8. Tiêu chuẩn tuyển chọn
 • Điều 9. Ưu tiên trong tuyển chọn
 • Điều 10. Hồ sơ tuyển chọn
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Điều 12. Báo cáo đề nghị và thời gian thực hiện tuyển chọn
 • Chương III TUYỂN DỤNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
 • Điều 13. Đối tượng tuyển dụng
 • Điều 14. Điều kiện tuyển dụng
 • Điều 15. Tiêu chuẩn tuyển dụng
 • Điều 16. Ưu tiên trong tuyển dụng
 • Điều 17. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng
 • Điều 18. Đơn vị thực hiện tuyển dụng
 • Điều 19. Hội đồng tuyển dụng
 • Điều 20. Nội dung xét tuyển
 • Điều 21. Nội dung thi tuyển
 • Điều 22. Xác định người trúng tuyển
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Điều 24. Báo cáo và thời gian thực hiện tuyển dụng
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Điều 25. Bộ Tổng Tham mưu
 • Điều 26. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU ĐƠN VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT TUYỂN CHỌN, TUYỂN DỤNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN ...
 • Mẫu số 1 ĐƠN TỰ NGUYÊN Phục vụ quân đội theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và ...
 • Mẫu số 2 ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Mẫu số 3 SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 241/2017/TT-BQP để xử lý: