Quyết định 1505/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1505/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2017 về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1505/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 06/10/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1505/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1505/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1505/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1505/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1505/QĐ-TTg

Đang cập nhật