Nghị quyết 94/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 94/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2017 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do Chính phủ ban hành Số hiệu: 94/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/09/2017 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2017 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH ...
 • Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ...
 • Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu ...
 • Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệp định./.
 • HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BUN-GA-RI ...
 • Điều 1 Phạm vi hợp tác
 • Điều 2 Nguyên tắc hợp tác
 • Điều 3 Từ chối hợp tác
 • Điều 4 Cơ quan đầu mối
 • Điều 5 Các hình thức hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
 • Điều 6 Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ ...
 • Điều 7 Chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các chất ma túy, chất hướng thần và ...
 • Điều 8 Chống làm giả, lưu hành tiền giả và các phương tiện thanh toán giả
 • Điều 9 Chống mua bán người, các bộ phận cơ thể người, bắt cóc và đưa người di cư bất hợp pháp
 • Điều 10 Hợp tác chống tham nhũng và rửa tiền
 • Điều 11 Trao đổi, sử dụng và bảo mật dữ liệu
 • Điều 12 Hợp tác đào tạo
 • Điều 13 Trao đổi kỹ thuật
 • Điều 14 Trao đổi thông tin mật
 • Điều 15 Chi phí
 • Điều 16 Giải quyết tranh chấp
 • Điều 17 Phù hợp với các thỏa thuận khác
 • Điều 18 Điều khoản cuối cùng
 • AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC ...
 • Article 1 Scope of co-operation
 • Article 2 Principles of co-operation
 • Article 3 Refusal of co-operation
 • Article 4 Focal points
 • Article 5 Forms of co-operation in preventing and combating transnational organised crime
 • Article 6 Combating illegal manufacturing, stockpiling, transporting, using or trading in weapons, ammunition ...
 • Article 7 Combating illicit manufacturing, stockpiling, transporting or trading in narcotics, psychotropic ...
 • Article 8 Combating the falsification, circulation of counterfeit money and forged means of payment
 • Article 9 Combating trafficking in persons, persons’ body parts, kidnapping and human smuggling
 • Article 10 Co-operation against corruption and money laundering
 • Article 11 Exchange, use and protection of data
 • Article 12 Co-operation in training
 • Article 13 Technical exchange
 • Article 14 Exchange of classified information
 • Article 15 Costs
 • Article 16 Dispute settlement
 • Article 17 Compatibility with other agreements
 • Article 18 Closing provisions
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 94/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 94/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 94/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 94/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 94/NQ-CP

Đang cập nhật