Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 29/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt Ngày ban hành: 21/09/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật