Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về quy định chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 22/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 05/10/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về quy định chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021

  • 2 Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ kỳ họp
  • 3.5 Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật