Quyết định 2332/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2332/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế Số hiệu: 2332/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung Ngày ban hành: 09/10/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên ...
 • QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế
 • Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng
 • Điều 4. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự xét thưởng
 • Điều 5. Cơ cấu giải thưởng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG
 • Điều 6. Điều kiện đăng ký tham dự xét thưởng
 • Điều 7. Tiêu chí xét thưởng
 • Điều 8. Nguyên tắc xét thưởng
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 10. Hình thức giải thưởng
 • Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục xét thưởng
 • Điều 13. Tổ chức lễ công bố và trao giải
 • Điều 14. Kinh phí tổ chức
 • Chương IV KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2332/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2332/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2332/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2332/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2332/QĐ-UBND

Đang cập nhật