Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 Số hiệu: 25/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm Ngày ban hành: 27/09/2017 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật