Văn bản khác 332/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 332/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 332/KH-UBND năm 2017 về khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 02 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do tỉnh Hà Giang ban hành Số hiệu: 332/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến Ngày ban hành: 09/08/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Kế hoạch 332/KH-UBND năm 2017 về khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 02 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do tỉnh Hà Giang ban hành

  • KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ SAU 02 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
  • I. Mục đích, yêu cầu
  • II. Những tồn tại, hạn chế sau 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  • III. Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo đến năm 2020 ...
  • IV. Tổ chức thực hiện (có phụ lục kèm theo)
  • PHỤ LỤC Tổ chức mở 01 đợt tuyên truyền, triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chính sách ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 332/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 332/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 332/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 332/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 332/KH-UBND

Đang cập nhật