Văn bản khác 350/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 350/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 350/KH-UBND năm 2017 về thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang Số hiệu: 350/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Trần Đức Quý Ngày ban hành: 30/08/2017 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 350/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 350/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 350/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 350/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 350/KH-UBND

Đang cập nhật