Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 63/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng Ngày ban hành: 03/08/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật