Văn bản khác 584/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 584/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 584/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang Số hiệu: 584/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 16/10/2017 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 584/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

  • KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
  • III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
  • IV. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
  • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 584/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 584/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 584/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 584/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 584/KH-UBND

Đang cập nhật