Quyết định 1506/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1506/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Số hiệu: 1506/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng Ngày ban hành: 26/09/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng ...
  • Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG
  • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • IV. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1506/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1506/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1506/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1506/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1506/QĐ-UBND

Đang cập nhật