Công văn 5470/BNV-TCBC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5470/BNV-TCBC

Tiêu đề: Công văn 5470/BNV-TCBC năm 2017 về triển khai Kết luận 17-KH/TW về tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 5470/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 13/10/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Công văn 5470/BNV-TCBC năm 2017 về triển khai Kết luận 17-KH/TW về tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

  • I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ
  • II. VỀ THỰC HIỆN, TINH GIẢN BIÊN CHẾ
  • III. THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO
  • BIỂU SỐ 1 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ...
  • BIỂU SỐ 2 TỔNG HỢP SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, SỐ THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI ...
  • BIỂU SỐ 3 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5470/BNV-TCBC để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 5470/BNV-TCBC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5470/BNV-TCBC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5470/BNV-TCBC

Đang cập nhật