Thông tư 08/2018/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2018/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 08/2018/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 05/03/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18/7/2017 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Bố trí lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 4. Trực cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 5. Hướng dẫn phòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà, công trình, phương tiện, thiết bị
 • Điều 6. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ...
 • Điều 7. Chương trình, nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng ...
 • Điều 8. Chương trình, nội dung, thời gian bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng ...
 • Điều 9. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của cơ sở và các đối tượng khác theo quy định ...
 • Điều 10. Thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 11. Phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 12. Trang phục cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Cờ hiệu, biển hiệu, băng sử dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC QUY CÁCH CÁC TÍN HIỆU ƯU TIÊN VÀ TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • PHỤ LỤC 2 QUY CÁCH BĂNG CHỈ HUY CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • PHỤ LỤC 3 QUY CÁCH BIỂN BÁO, DẢI BĂNG PHÂN RANH GIỚI KHU VỰC CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • PHỤ LỤC 4 QUY CÁCH BIỂN BÁO KHU VỰC CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2018/TT-BCA để xử lý: