Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1806/QĐ-NHNN năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1806/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng Ngày ban hành: 23/08/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 1806/QĐ-NHNN năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI ...
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo, điều hành
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1806/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1806/QĐ-NHNN

Đang cập nhật