Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Tiêu đề: Thông báo 12/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản do Tổng cục Thủy lợi ban hành Số hiệu: 12/TB-TCTL-VP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Thủy lợi Người ký: Nguyễn Hữu Phú Ngày ban hành: 22/08/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 12/TB-TCTL-VP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 12/TB-TCTL-VP

Đang cập nhật