Nghị định 169-NĐ/TL

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 169-NĐ/TL

Tiêu đề: Nghị định 169-NĐ/TL năm 1959 quy định các khoản trang bị cho cán bộ, công nhân, viên chức làm việc ở các đoàn, đội khảo sát địa hình, địa chất trong khi công tác do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi ban hành. Số hiệu: 169-NĐ/TL Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 21/04/1959 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 169-NĐ/TL năm 1959 quy định các khoản trang bị cho cán bộ, công nhân, viên chức làm việc ở các đoàn, đội khảo sát địa hình, địa chất trong khi công tác do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi ban hành.

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN TRANG BỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC Ở CÁC ĐOÀN, ĐỘI KHẢO ...
  • Điều 1. – Nay quy định các khoản trang bị cho cán bộ, công nhân, viên chức làm việc ở các đoàn, đội khảo ...
  • Điều 2. – Ngoài những khoản trang bị ở điều 1, các đơn vị khảo sát địa hình, địa chất sẽ được cấp 2th50 ...
  • Điều 3. – Những khoản trang bị nói trên là tài sản của Nhà nước. Cục Khảo sát Thiết kế, các cơ quan Thủy ...
  • Điều 4. – Ông Chánh văn phòng, ông Giám đốc Cục Khảo sát Thiết kế, ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, các ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 169-NĐ/TL để xử lý:

Tin tức về Nghị định 169-NĐ/TL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 169-NĐ/TL

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 169-NĐ/TL

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 169-NĐ/TL

Đang cập nhật