Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định Số hiệu: 53/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng Ngày ban hành: 18/09/2017 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc ...
 • QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Các trường hợp được xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 4. Điều kiện xét, cho phép doanh nhân Việt Nam sử dụng thẻ ABTC
 • Chương II THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT, CHO PHÉP ...
 • Điều 5. Thẩm quyền xét và cho phép sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp
 • Điều 7. Hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC (cấp lần đầu, cấp lại khi thẻ hết hạn)
 • Điều 8. Quy trình xét duyệt
 • Điều 9. Xét, đề nghị cấp lại thẻ ABTC
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Cơ chế phối hợp thực hiện
 • Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp và doanh nhân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức ...
 • Điều 12. Xử lý vi phạm
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • PHỤ LỤC Kèm theo Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định ban ...
 • Mẫu số 01. Văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân
 • Mẫu số 02. Văn bản đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với cán bộ, công chức, viên chức
 • Mẫu số 03. Báo cáo định kỳ hàng năm của cơ quan/doanh nghiệp được cấp thẻ ABTC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật