Văn bản khác 985/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 985/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 985/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số hiệu: 985/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Công Thủy Ngày ban hành: 20/03/2017 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Thống kê

Mục lục Kế hoạch 985/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Các mục tiêu của Chương trình
 • 2. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản
 • 3. Kinh phí thực hiện chương trình
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 985/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 985/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 985/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 985/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 985/KH-UBND

Đang cập nhật