Quyết định 2084/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2084/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2084/QĐ-BTC năm 2017 về sửa đổi Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC Số hiệu: 2084/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 16/10/2017 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2084/QĐ-BTC năm 2017 về sửa đổi Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2084/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2084/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2084/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2084/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2084/QĐ-BTC

Đang cập nhật