Văn bản khác 140/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 140/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 140/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu Ngày ban hành: 09/08/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN ...
  • I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
  • II. MỤC TIÊU
  • III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
  • IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
  • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 140/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 140/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 140/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 140/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 140/KH-UBND

Đang cập nhật