Thông báo 503/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 503/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 503/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 9 năm 2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 503/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 25/10/2017 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông báo 503/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 9 năm 2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA TỔ CÔNG TÁC ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CÔNG TÁC
  • 1. Đối với các Bộ, cơ quan, địa phương:
  • 2. Đối với các Bộ quản lý chuyên ngành
  • 3. Đối Với Văn phòng Chính phủ
  • 4. Đối với các Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 503/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 503/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 503/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 503/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 503/TB-VPCP

Đang cập nhật