Quyết định 1636/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1636/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2017 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1636/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/10/2017 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2017 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1636/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1636/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1636/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1636/QĐ-TTg

Đang cập nhật