Quyết định 2649/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2649/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La Số hiệu: 2649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy Ngày ban hành: 12/10/2017 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ AN SINH XÃ HỘI, ỨNG DỤNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ AN SINH XÃ HỘI, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG ...
 • I. TÌNH HÌNH CHUNG
 • II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020
 • IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2649/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2649/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2649/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2649/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2649/QĐ-UBND

Đang cập nhật