Nghị quyết 49/2017/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 49/2017/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 49/2017/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 13/11/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
 • Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 • Điều 2. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • Điều 3. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018
 • Điều 4. Giám sát việc thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
 • PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
 • PHỤ LỤC SỐ 3 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
 • PHỤ LỤC SỐ 4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO ...
 • PHỤ LỤC SỐ 5 BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2017 CHO MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ GIẢI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6 BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VIỆN TRỢ) NĂM 2017 CHO MỘT SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 49/2017/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 49/2017/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 49/2017/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 49/2017/QH14

Đang cập nhật