Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số hiệu: 123/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/11/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định ...
  • 1. Bổ sung điểm d vào như sau:
  • 2. Sửa đổi như sau:
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định ...
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật