Thông tư 114/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 114/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 114/2017/TT-BTC về sửa đổi Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 114/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 24/10/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 114/2017/TT-BTC về sửa đổi Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 phần I Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo ...
  • Điều 2. Bãi bỏ điểm 4 phần I, điểm 12 phần II Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành ...
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 114/2017/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 114/2017/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 114/2017/TT-BTC

Đang cập nhật