Nghị định 42/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 42/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Số hiệu: 42/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/05/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong hoạt động thủy sản
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
 • Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản
 • Điều 7. Vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản
 • Điều 8. Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
 • Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển
 • Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIỐNG THỦY SẢN
 • Điều 10. Vi phạm quy định về sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản
 • Điều 11. Vi phạm quy định về xuất khẩu giống thủy sản
 • Điều 12. Vi phạm quy định về đặt tên giống thủy sản
 • Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Điều 13. Vi phạm quy định về gửi thông tin sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi ...
 • Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm ...
 • Điều 15. Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường ...
 • Điều 16. Vi phạm quy định về khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy ...
 • Mục 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản
 • Điều 18. Vi phạm quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống
 • Điều 19. Vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp ...
 • Mục 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN
 • Điều 20. Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản
 • Điều 21. Vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản
 • Điều 22. Vi phạm quy định về hạn ngạch sản lượng khai thác thủy sản
 • Điều 23. Vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản
 • Điều 24. Vi phạm quy định về chuyển tải thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp
 • Điều 25. Vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản
 • Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Điều 27. Vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản
 • Điều 28. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản
 • Điều 29. Vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản
 • Điều 30. Vi phạm quy định về treo cờ quốc tịch và treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÀU CÁ, CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ
 • Điều 31. Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá
 • Điều 32. Vi phạm quy định về nhập khẩu tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, ...
 • Điều 33. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá
 • Điều 34. Vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá
 • Điều 35. Vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
 • Điều 36. Vi phạm quy định về đánh dấu tàu cá
 • Điều 37. Vi phạm quy định về đăng ký tàu cá
 • Điều 38. Vi phạm quy định về thuyền viên, người làm việc trên tàu cá
 • Điều 39. Vi phạm quy định về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá
 • Điều 40. Vi phạm quy định về quản lý cảng cá
 • Mục 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THU GOM, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN THỦY SẢN
 • Điều 41. Vi phạm quy định về thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản
 • Điều 42. Vi phạm quy định về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có ...
 • Mục 8. CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỦY SẢN
 • Điều 43. Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản
 • Điều 44. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được cấp ...
 • Chương III THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 45. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 46. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 47. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 48. Thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 49. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
 • Điều 50. Thẩm quyền của Hải quan
 • Điều 51. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
 • Điều 52. Thẩm quyền của thanh tra
 • Điều 53. Thẩm quyền của Kiểm
 • Điều 54. Phân định thẩm quyền xử phạt
 • Điều 55. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 56. Hiệu lực thi hành
 • Điều 57. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 58. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 42/2019/NĐ-CP để xử lý: