Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Tiêu đề: Công văn 4856/LĐTBXH-PC năm 2017 về đôn đốc góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 4856/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Đình Bốn Ngày ban hành: 20/11/2017 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4856/LĐTBXH-PC để xử lý:

Tin tức về Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Đang cập nhật