Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 51/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn Ngày ban hành: 17/11/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH HÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2017.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH HÀ TĨNH
 • Điều 4. Vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
 • Điều 5. Phân vùng và phân cấp quản lý vùng biển ven bờ
 • Điều 6. Quy định tàu cá hoạt động tại vùng biển ven bờ
 • Điều 7. Các nghề và hành vi khai thác thủy sản bị nghiêm cấm
 • Chương TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan
 • Điều 10. Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • Điều 11. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tàu cá hoạt động trên biển
 • Điều 12. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Điều 13. Trách nhiệm của Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ
 • Điều 14. Chế tài, biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH HÀ TĨNH
 • Phụ lục 1: Vùng biển ven bờ Hà Tĩnh; Vùng đánh cá chung giữa Hà Tĩnh và hai tỉnh liền kề: Nghệ An và ...
 • Phụ lục 2: Vùng biển ven bờ các huyện, thị xã ven biển trên địa bàn Hà Tĩnh
 • Phụ lục 3: Vùng biển ven bờ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật