Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Số hiệu: 68/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 • Điều 3. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại
 • Điều 4. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại các
 • Điều 5. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy ...
 • Điều 6. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy ...
 • Điều 7. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy ...
 • Điều 8. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy ...
 • Điều 9. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy ...
 • Điều 10. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết quy định ...
 • Điều 11. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần quy định tại
 • Điều 12. Xác định các chi phí khác được bồi thường quy định tại
 • Chương III THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
 • Điều 13. Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt ...
 • Điều 14. Cách thức xác minh thiệt hại quy định tại
 • Điều 15. Tài liệu, chứng cứ làm căn cứ xác minh thiệt hại quy định tại
 • Điều 16. Yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ ...
 • Điều 17. Định giá tài sản, giám định thiệt hại quy định tại
 • Điều 18. Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường quy định tại
 • Điều 19. Tham gia xác minh thiệt hại quy định tại
 • Điều 20. Báo cáo xác minh thiệt hại quy định tại
 • Điều 21. Thương lượng việc bồi thường quy định tại
 • Điều 22. Chủ động phục hồi danh dự quy định tại
 • Điều 23. Thành Phần và thủ tục trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai quy định tại
 • Điều 24. Nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai
 • Điều 25. Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai quy định tại
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ
 • Điều 26. Xác định mức hoàn trả quy định tại các
 • Điều 27. Giảm mức hoàn trả quy định tại
 • Điều 28. Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả quy định tại
 • Điều 29. Phương thức làm việc của Hội đồng quy định tại
 • Điều 30. Quyết định hoàn trả quy định tại
 • Điều 31. Xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 32. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại
 • Điều 33. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại
 • Điều 34. Thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
 • Điều 35. Báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước quy định tại các
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2018/NĐ-CP để xử lý: