Chỉ thị 20/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 20/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 01/11/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 20/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 20/CT-UBND

Đang cập nhật