Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Tiêu đề: Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 07/CT-VKSTC Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 23/11/2017 Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • CHỈ THỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 07/CT-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 07/CT-VKSTC

Đang cập nhật