Thông tư 40/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 40/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 04/05/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC I - ĐỐI TƯỢNG MUA VÀ GIÁ BÁN CỔ PHẦN
 • Điều 3. Đối tượng mua cổ phần
 • Điều 4. Những đối tượng không được mua cổ phần lần đầu
 • Điều 5. Giá bán cổ phần lần đầu
 • MỤC II - TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
 • Điều 6. Bán cổ phần lần đầu
 • Điều 7. Phương thức đấu giá công khai
 • Điều 8. Phương thức bảo lãnh phát hành
 • Điều 9. Phương thức thoả thuận trực tiếp
 • Điều 10. Bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược
 • MỤC III - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HOÁ
 • Điều 11. Quản lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
 • Điều 12. Tiền thu từ bán cổ phần
 • Điều 13. Xử lý tiền thu từ cổ phần hóa tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần
 • Điều 14. Chi phí cổ phần hoá
 • MỤC IV - QUYẾT TOÁN QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP
 • Điều 15. Quyết toán tiền thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại
 • Điều 16. Xử lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa
 • Điều 18. Trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 19. Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 22. Trách nhiệm của các nhà đầu tư
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC  ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính
 • Phụ lục số 2 THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
 • Phụ lục số 3 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI
 • Phụ lục số 4 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ GIỮA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
 • Phụ lục số 5 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐƯA CỔ PHẦN  VÀO GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM
 • Phụ lục số 6 THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 7a ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN
 • Phụ lục số 7b ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2018/TT-BTC để xử lý: