Nghị quyết 56/2017/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 56/2017/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành Số hiệu: 56/2017/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 24/11/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành

  • Điều
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 56/2017/QH14 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 56/2017/QH14

Phân tích chính sách về Nghị quyết 56/2017/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 56/2017/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 56/2017/QH14

Đang cập nhật