Thông tư 12/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 12/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/06/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY ...
 • Chương l QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương DANH MỤC HÀNG HÓA
 • Điền 3. Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
 • Điều 4. Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
 • Chương MẪU ĐƠN, MẪU BÁO CÁO, BIỂU MẪU VÀ CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
 • Điều 5. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
 • Điều 6. Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; Giấy ...
 • Điều 7. Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 8. Giấy phép quá cảnh hàng hóa
 • Điều 9. Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục và Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục
 • Điều 10. Phối hợp cung cấp thông tin
 • Chương IV HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
 • Điều 11. Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
 • Điều 12. Quyết định
 • Điều 13. Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
 • Điều 14. Đối tượng được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
 • Điều 15. Cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2018/TT-BCT để xử lý: