Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành. Số hiệu: 32/2007/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/06/2007 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành.

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG
 • 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông.
 • 2. Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và nâng cao năng lực cho lực lượng ...
 • 3. Về kết cấu hạ tầng giao thông
 • 4. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải.
 • 5. Giải pháp đối với người điều khiển phương tiện.
 • 6. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
 • 7. Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
 • 8. Tổ chức thực hiện
 • 9. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 32/2007/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP

Đang cập nhật