Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Số hiệu: 12/2017/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 28/09/2017 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu 4. BBLM BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • Mẫu 5. TBTDLT THÔNG BÁO
 • Mẫu 7a. BBNP-ĐKT BIÊN BẢN NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Mẫu 7b. BBNP-KSVCL BIÊN BẢN NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Mẫu 7c. TNPHH TEM NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Mẫu 8c. BBMNP-ĐKT BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Mẫu 8d. BBMNP- KSVCL BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2017/TT-BKHCN để xử lý: