Nghị định 21/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 21/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ Số hiệu: 21/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/02/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ NƯỚC DO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển
 • Điều 4. Chủ thể bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
 • Điều 5. Nguyên tắc bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
 • Chương II CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐẶC BIỆT
 • Điều 6. Yêu cầu bảo vệ và hồ sơ vận chuyển hàng đặc biệt
 • Điều 7. Giao, nhận, xếp, dỡ hàng đặc biệt
 • Điều 8. Phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt
 • Điều 9. Bố trí cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
 • Điều 10. Trưởng đoàn vận chuyển, Chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân bảo vệ vận chuyển hàng đặc ...
 • Điều 11. Quá trình vận chuyển
 • Điều 12. Điều kiện bảo đảm cho công tác vận chuyển hàng đặc biệt
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 14. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên tuyến vận chuyển
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 21/2018/NĐ-CP để xử lý: