Quyết định 4867/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4867/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 4867/QĐ-BCT năm 2017 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 4867/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 28/12/2017 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 4867/QĐ-BCT năm 2017 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của ...
  • Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, ...
  • CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4867/QĐ-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 4867/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4867/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4867/QĐ-BCT

Đang cập nhật