Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số hiệu: 1872/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/12/2017 Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành về kiểm định kỹ thuật an ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các ...
  • Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,
  • Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • PHIẾU TRÌNH CỤC TRÌNH LẦN THỨ: 1
  • PHIẾU TRÌNH TRÌNH LẦN THỨ: 1
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật