Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 2468/QĐ-BTTTT năm 2017 về phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 1.0 Số hiệu: 2468/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2468/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2468/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật