Thông tư 02/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 02/2018/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 02/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 02/01/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính

Mục lục Thông tư 02/2018/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ QUỐC PHÒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KHU KINH ...
 • Điều 3. Hỗ trợ tài chính cho hoạt động xây dựng Khu kinh tế quốc phòng
 • Điều 4. Hỗ trợ tài chính hoạt động tại địa bàn C
 • MỤC 2. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG (HOẠT ĐỘNG THEO CHẾ ĐỘ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN)
 • Điều 5. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nhà trẻ, mẫu giáo do Đoàn kinh tế quốc phòng trực tiếp quản lý ...
 • Điều 6. Hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện, bệnh xá do Đoàn kinh tế quốc phòng trực tiếp quản lý thuộc ...
 • Điều 7. Kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng
 • MỤC 3. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
 • Điều 8. Lập dự toán
 • Điều 9. Cấp phát kinh phí
 • Điều 10. Quyết toán kinh phí
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp quốc phòng an ninh, doanh nghiệp làm nhiệm vụ tại địa bàn C và ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2018/TT-BTC để xử lý: