Thông tư 122/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 122/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 122/2017/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 122/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 15/11/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 122/2017/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá doanh ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
  • PHỤ LỤC VÍ DỤ MINH HỌA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 122/2017/TT-BTC để xử lý: