Thông tư 50/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 50/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 23/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG TỪ KHAI BÁO KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I CHỈ TIÊU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHAI BÁO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ ...
 • 1. Bản khai chung (General declaration)
 • 2. Bản khai hàng hóa (Cargo declaration)
 • 3. Vận đơn thứ cấp (House Bill of Lading Declaration)
 • 4. Danh sách thuyền viên (Crew list declaration)
 • 5. Danh sách hành khách (Passenger list declaration)
 • 6. Bản khai hành lý thuyền viên, hành khách (Passenger’s luggage, Crew’s luggage declaration)
 • 7. Bản khai hàng hóa nguy hiểm (Dangerous goods manifest)
 • 8. Bản khai dự trữ của tàu (Ship’s stores declaration)
 • Mẫu số 1 - Phụ lục I PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ TÀU CHUYỂN CẢNG
 • PHỤ LỤC II CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN CỦA CÁC CHỨNG TỪ KHAI BÁO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ...
 • PHỤ LỤC III MẪU CHỨNG TỪ GIẤY ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ...
 • Mẫu số 1- Phụ lục III BẢN KHAI HÀNG HÓA (CARGO MANIFEST)
 • Mẫu số 2 - Phụ lục III Thông tin vận đơn chủ (Master Airway Bill):
 • Mẫu số 3 - Phụ lục III Thông tin vận đơn thứ cấp (House Airway Bill):
 • Mẫu số 4- Phụ lục III DANH SÁCH TỔ LÁI, NHÂN VIÊN TRÊN TÀU VÀ HÀNH KHÁCH (CREW AND PASSENGER MANIFEST ...
 • Mẫu số 5- Phụ lục III DANH SÁCH HÀNH LÝ KÝ GỬI
 • Mẫu số 6- Phụ lục III DANH SÁCH ĐẶT CHỖ (PNR)
 • PHỤ LỤC IV MẪU CHỨNG TỪ GIẤY ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, ...
 • Mẫu số 1 - Phụ lục IV
 • Mẫu số 2 - Phụ lục IV BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU DỠ XUỐNG TỪNG GA ĐƯỜNG SẮT LIÊN VẬN QUỐC ...
 • Mẫu số 3 - Phụ lục IV BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI GA ĐƯỜNG SẮT LIÊN VẬN QUỐC TẾ
 • Mẫu số 4 - Phụ lục IV BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN VỀ GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA
 • Mẫu số 5 - Phụ lục IV BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VẬN CHUYỂN ĐẾN GA LIÊN VẬN BIÊN GIỚI
 • PHỤ LỤC V MẪU CHỨNG TỪ GIẤY ĐỂ THỰC HIỆN KHAI BÁO LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ ...
 • Mẫu số 1 - Phụ lục V TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM NHẬP-TÁI XUẤT (CUSTOMS DECLARATION ...
 • Mẫu số 2 - Phụ lục V TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM XUẤT-TÁI NHẬP (CUSTOMS DECLARATION FOR ...
 • Mẫu số 3 - Phụ lục V TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠM NHẬP-TÁI XUẤT (CUSTOMS DECLARATION ...
 • Mẫu số 4- Phụ lục V TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠM XUẤT-TÁI NHẬP (CUSTOMS DECLARATION ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2018/TT-BTC để xử lý: