Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 01/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 16/01/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ...
  • Điều 2. Bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tại ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015 ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông ...
  • PHỤ LỤC I: DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
  • PHỤ LỤC II: BỔ SUNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TẠI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật